Daň z příjmu právnických osob za rok 2018

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění je dne 31.3.2019 termín pro podání daňového přiznání pro daň z příjmu právnických osob, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Je to také termín, do kterého je potřeba daň zaplatit.