Klientská sekce

Pro naše klienty jsme zprovoznili přístup do klientské sekce.

V klientské sekci jsou pro statutární orgány SVJ a malých BD k dispozici průběžné informace o stavu a hospodaření SVJ nebo BD. Především čtvrtletní výkazy domů, technické informace o domě a aktuální informace o stavu dlužníků.

Pro uživatele prostor jsou dostupné aktuální informace o užívaném prostoru. Především aktuální i historické předpisy, průběh plateb a saldo, vyúčtování, kontakty a pod.

Přístup do klientské sekce je z menu pod odkazem Klientská sekce.

Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – jednotlivec
Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – statutární orgán

Pro zřízení přístupu do klientské sekce nás kontaktujte na e-mail info[zavinač]bekrfacility.cz.