Daň z nemovitých věcí 2020

Nezapomeňte, že do 31. ledna 2020 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat všichni, kteří se v roce 2019 stali vlastníkem nějaké nemovitosti nebo pozemku. Daňové přiznání podávají také ti, kterým se během roku změnily tzv. „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“ u nemovitostí, které již vlastní delší dobu a přiznání mají podané již v minulých letech. Obvykle se jedná o kolaudace, změny rozlohy pozemku nebo přístavby.

Přiznání se podává na rok 2020 dopředu, rozhodující je stav k 1.1.2020. Daň je pak splatná do 31.5., resp. ve dvou splátkách do 31.5. a 30.11. pokud je daň vyšší než 5.000,- Kč.

V některých Městských částech v Praze se zvýší daň z nemovitých věcí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo novou vyhlášku o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

U nemovitostí určených k bydlení, vč. stavebních pozemků se základní koeficient podle § 11, odst. 3 mění z hodnoty 5 pro celou Prahu na hodnotu uvedené v tabulce níže pro každou městskou část zvlášť. Nově se stanovuje místní koeficient ve výši 2.

Nové přiznání k dani z nemovitých věcí se kvůli zvýšení koeficientů nepodává, finanční úřad Vám zašle nový výměr nebo složenky sám.

Daň z nemovitých věcí 2019

Nezapomeňte, že do 31. ledna 2019 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat všichni, kteří se v roce 2018 stali vlastníkem nějaké nemovitosti nebo pozemku. Daňové přiznání podávají také ti, kterým se během roku změnily tzv. „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“ u nemovitostí, které již vlastní delší dobu a přiznání mají podané již v minulých letech. Obvykle se jedná o kolaudace, změny rozlohy pozemku nebo přístavby.

Přiznání se podává na rok 2019 dopředu, rozhodující je stav k 1.1.2019. Daň je pak splatná do 31.5., resp. ve dvou splátkách do 31.5. a 30.11. pokud je daň vyšší než 5.000,- Kč.