ČNB upravila 2T reposazbu

Bankovní rada ČNB na svém zasedání 22.6.2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) na 7,00 %. Nová sazba je platná od 23.6.2022.

Výše dvoutýdenní repo sazby má vliv na výši zákonného úroku z prodlení, který se stanovuje podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to po celou dobu prodlení.

Zákonná výše úroku z prodlení se použije tam, kde není výše úroku z prodlení stanovena smluvním ujednáním.

Přehled vývoje výše úroků z prodlení:

od 1.7.2022 doposud – 15,00%
od 1.1.2022 do 30.6.2022 – 11,75%
od 1.7.2021 do 31.12.2021 – 8,50%
od 1.7.2020 do 30.6.2021 – 8,25%
od 1.7.2019 do 30.6.2020 – 10,00%
od 1.1.2019 do 30.6.2019 – 9,75%
od 1.7.2018 do 31.12.2018 – 9,00%
od 1.1. 2018 do 30.6.2018 – 8,50%
od 1.1.2014 do 31.12.2017 – 8,05%