Nová verze klientské sekce

Zprovoznili jsme pro vás novou verzi klientské sekce Integri G5i. Do klientské sekce se přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do verze původní.

Po přihlášení je k dispozici nápověda přístupná v pravém horním rohu pod ikonkou

Pokud ještě nemáte přístup do klientské sekce, kontaktujte nás, přístup vám zřídíme.

Změny v datových schránkách pro roky 2022 a 2023 – aktualizováno

Datová schránka je virtuální elektronická schránka zřízená dle zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v roce 2022

Správce informačního systému datových schránek, nejpozději do 1.3.2022, ve všech datových schránkách právnických osob a podnikajících fyzických osob automaticky povolí přijímání poštovních datových zpráv.

Od nového roku platí, že se fikce doručení nově vztahuje kromě veřejnoprávních datových zpráv i na komunikaci soukromé povahy doručovanou prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv. Nově se poštovní zprávy považují za doručené po 10 dne od dodání datové schránky příjemce.

Změny v roce 2023

Od roku 2023 bude správce informačního systému datových schránek ze zákona automaticky zakládat datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají zřízenou (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty budou mít zřízenou datovou schránku nejpozději do konce března 2023.

Povinné zřízení a používání datových schránek pro občany od 1.1.2023 bude novelizací zákona zrušeno.
Aktualizováno 21.10.2022

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od půlnoci z 26. na 27.3. 2021 začne v České republice „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“, které bude on-line probíhat do 9.4.2021 na portálu https://scitani.cz/.

Pokud se nesečtete online na portálu http://scitani.cz/, musíte od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Účast na sčítání je povinná.

PF 2020

Vážení vlastníci jednotek, vážení klienti, přejeme Vám radostné a klidné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy.

Zároveň Vám děkujeme za důvěru projevenou v roce 2019 a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2020.

Klientská sekce

Pro naše klienty jsme zprovoznili přístup do klientské sekce.

V klientské sekci jsou pro statutární orgány SVJ a malých BD k dispozici průběžné informace o stavu a hospodaření SVJ nebo BD. Především čtvrtletní výkazy domů, technické informace o domě a aktuální informace o stavu dlužníků.

Pro uživatele prostor jsou dostupné aktuální informace o užívaném prostoru. Především aktuální i historické předpisy, průběh plateb a saldo, vyúčtování, kontakty a pod.

Přístup do klientské sekce je z menu pod odkazem Klientská sekce.

Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – jednotlivec
Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – statutární orgán

Pro zřízení přístupu do klientské sekce nás kontaktujte na e-mail info[zavinač]bekrfacility.cz.