Změny v datových schránkách pro roky 2022 a 2023

Datová schránka je virtuální elektronická schránka zřízená dle zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v roce 2022

Správce informačního systému datových schránek, nejpozději do 1.3.2022, ve všech datových schránkách právnických osob a podnikajících fyzických osob automaticky povolí přijímání poštovních datových zpráv.

Od nového roku platí, že se fikce doručení nově vztahuje kromě veřejnoprávních datových zpráv i na komunikaci soukromé povahy doručovanou prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv. Nově se poštovní zprávy považují za doručené po 10 dne od dodání datové schránky příjemce.

Změny v roce 2023

Od roku 2023 bude správce informačního systému datových schránek ze zákona automaticky zakládat datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají zřízenou (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty budou mít zřízenou datovou schránku nejpozději do konce března 2023.

Kromě toho bude od počátku roku 2023 datová schránka zřizována všem, kteří poprvé využijí (veřejnoprávní) elektronickou identifikaci (např. identitu občana nebo bankovní identitu). Před zřízením datové schránky na tom bude uživatel upozorněn. Pokud s využitím datové schránky nebudete jako fyzická nepodnikající osoba souhlasit, můžete požádat o znepřístupnění (datovou schránku zrušit nelze). Pokud toto neuděláte, budete s veřejnou správou komunikovat přes datovou schránku.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od půlnoci z 26. na 27.3. 2021 začne v České republice „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“, které bude on-line probíhat do 9.4.2021 na portálu https://scitani.cz/.

Pokud se nesečtete online na portálu http://scitani.cz/, musíte od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Účast na sčítání je povinná.

PF 2020

Vážení vlastníci jednotek, vážení klienti, přejeme Vám radostné a klidné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy.

Zároveň Vám děkujeme za důvěru projevenou v roce 2019 a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2020.

Klientská sekce

Pro naše klienty jsme zprovoznili přístup do klientské sekce.

V klientské sekci jsou pro statutární orgány SVJ a malých BD k dispozici průběžné informace o stavu a hospodaření SVJ nebo BD. Především čtvrtletní výkazy domů, technické informace o domě a aktuální informace o stavu dlužníků.

Pro uživatele prostor jsou dostupné aktuální informace o užívaném prostoru. Především aktuální i historické předpisy, průběh plateb a saldo, vyúčtování, kontakty a pod.

Přístup do klientské sekce je z menu pod odkazem Klientská sekce.

Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – jednotlivec
Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – statutární orgán

Pro zřízení přístupu do klientské sekce nás kontaktujte na e-mail info[zavinač]bekrfacility.cz.