Ke stažení SVJ

Užívání prostoru

Formulář pro zavedení nového vlastníka/vlastníků do evidence
Předávací protokol prostoru při změně vlastníka prostoru
Zmocnění společného zástupce
Žádost o změnu výše záloh na služby
Oznámení o změně počtu osob
Oznámení o přenechání jednotky do užívání jiné osobě – podnájem
Oznámení o ukončení užívání jednotky jinou osobou – ukončení podnájmu
Plná moc k zastupování na shromáždění SVJ – dlouhodobá
Plná moc k zastupování na shromáždění SVJ – jednorázová

Klientská sekce

Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – jednotlivec
Žádost o zřízení přístupu do Klientské sekce – statutární orgán