Daň z nemovitých věcí 2019

Nezapomeňte, že do 31. ledna 2019 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat všichni, kteří se v roce 2018 stali vlastníkem nějaké nemovitosti nebo pozemku. Daňové přiznání podávají také ti, kterým se během roku změnily tzv. „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“ u nemovitostí, které již vlastní delší dobu a přiznání mají podané již v minulých letech. Obvykle se jedná o kolaudace, změny rozlohy pozemku nebo přístavby.

Přiznání se podává na rok 2019 dopředu, rozhodující je stav k 1.1.2019. Daň je pak splatná do 31.5., resp. ve dvou splátkách do 31.5. a 30.11. pokud je daň vyšší než 5.000,- Kč.