Zápis skutečného majitele

Vzhledem ke stavu projednávání vládního návrhu zákona o evidenci
skutečných majitelů, sněmovní tisk 886, doporučuje Ministerstvo
spravedlnosti společenstvím vlastníků prohlášení o skutečných majitelích
prozatím nepodávat.

Podrobnější a aktualizované informace jsou dostupné na
https://issm.justice.cz/

Shrnutí

V případě BD se budou do evidence skutečných majitelů automaticky „propisovat“ údaje o změně statutárního orgánu z obchodního rejstříku a v případě SVJ zákon předpokládá, že skutečného majitele nemají (povinnost navrhovat k zápisu do rejstříku „skutečného majitele“ tedy bude pro SVJ zrušena). Účinnost zákona je navržena prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení, nastane tedy několik měsíců po vzniku povinnosti SV (povinnost navrhnout k registraci skutečného majitele vzniká k 1.1.2021). I přes tento nesoulad doporučuje Ministerstvo spravedlnosti, aby SVJ skutečného majitele neevidovala – po účinnosti zákona bude tato informace opět z rejstříku vymazána.