Nouzový stav od 5.10.2020

Dne 30.09.2020 vyhlásila Vláda ČR svým usnesením nouzový stav na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Dne 30.09.2020 přijala Vláda ČR krizové opatření č. 392/2020 Sb., kterým se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Po tuto dobu nelze konat shromáždění společenství vlastníků, členské schůze bytových družstev a valné hromady jiných právnických osob s počtem účastníkům vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a s počtem účastníkům vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.