Shromažďování osob od 25.5.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN ze dne 19.05.2020 jsou ode dne 25.05.2020 až do odvolání zakázána shromážděná s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob.
Je však dovoleno konat zasedání shromáždění a členských schůzí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.