Testování Covid-19 v SVJ a malých BD

Zaměstnavatel smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým „zaměstnancům“ osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, profesionální antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.

Mezi „zaměstnance“ se pro účely testování řadí i členové statutárního orgánu SVJ/BD i osoby pracující na DPP, DPČ a OSVČ mají znaky „Švarc systému“ (pracují pouze pro jeden subjekt).

Podle aktuálního výkladu se povinnost testování vztahuje i na osoby, které pracují pro SVJ/BD a zároveň mají u jiné právnické osoby hlavní pracovní poměr a u této jiné právnické osoby podstoupují pravidelně samotestování.

Průběžně aktualizované nejčastější otázky a odpovědi k problematice testování zaměstnanců najdete na https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-samotestovani